Hafan

Mae tref Porthcawl yn swatio rhwng traethau prydferth sy’n ymestyn ar hyd arfordir hyfryd De Cymru ac mae’n gyrchfan wyliau boblogaidd lle ceir digonedd o weithgareddau i’r teulu cyfan. Adeiladwyd y Marina newydd yn yr hen harbwr, i’r de o lan y môr Porthcawl, ac mae’n cynnig angorfeydd ar gyfer hyd at 70 o gychod hamdden a masnachol. Mae’r Marina yn elwa ar fynediad drwy liffodrau sy’n caniatáu 3 awr o fynediad naill ochr i’r penllanw.

Mae Porthcawl yn gyrchfan ddelfrydol ar gyfer mordaith, p’un a ydych yn aros am noson neu am rai diwrnodau i ymchwilio i’r hyn sydd gan y dref i’w gynnig.